Op langzamere apparaten of verbindingen
kan het laden tot 30 seconden duren.